Doorgaan naar unieke content

Reisviahub.nl is een site van het programma hubs en wordt beheerd door OV-bureau Groningen Drenthe. Hieronder lees je meer over ons privacybeleid.

Plan je reis op Qbuzz.nl

Via Qbuzz.nl plant u eenvoudig een reis met het openbaar vervoer. De website helpt u uw route van a naar b te plannen. Daarnaast kunt u ook zien wat de reis kost en of er storingen zijn in het openbaar vervoer.

Plan mijn reis

Privacybeleid

Reisviahub.nl is een site van het programma hubs en wordt beheerd door OV-bureau Groningen Drenthe. Het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat bundeling van krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel meerwaarde kan genereren voor het (openbaar vervoer in het) gebied.

Persoonlijke gegevens

Het OV-bureau hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden voor sitebezoekanalyses in zeer beperkte mate cookies van onze bezoekers verzameld. Zonder het gebruik van cookies is de website over het algemeen normaal te bezoeken. Bij het bezoeken van de site ziet u bovenaan staan dat u cookies accepteert. U kunt uw voorkeur aangeven door onderaan de site bovenaan op de knop ‘Cookies toestaan’ of ‘Cookies weigeren’ te klikken. Heeft u eenmaal uw keuze gemaakt dan kunt u deze altijd achteraf weer wijzigen op dezelfde locatie onderaan.

Doel en verwerking van gegevens

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze verklaring is aangegeven.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein reisviahub.nl. Het OV-bureau is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het OV-bureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u bij het projectteam terecht. Het projectteam is te bereiken via info@reisviahub.nl.